Conversion คืออะไร

Conversion คืออะไร

Conversion หมายถึง การกระทำใด ๆ ของลูกค้าที่ตรงตามเป้าหมายที่ธุรกิจกำหนดไว้

ตัวอย่างของ Conversion:

การสั่งซื้อสินค้า: ลูกค้าคลิกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หรือหน้าร้าน
การสมัครสมาชิก: ลูกค้ากรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก
การดาวน์โหลดเอกสาร: ลูกค้าดาวน์โหลดเอกสาร whitepaper หรือ ebook
การกรอกแบบฟอร์ม: ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
การดูวิดีโอ: ลูกค้าดูวิดีโอจนจบ
ประเภทของ Conversion:

Micro Conversion: การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แสดงถึงความสนใจ เช่น การดูสินค้า การกดไลค์
Macro Conversion: การกระทำที่สำคัญ เช่น การสั่งซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก
วิธีการวัด Conversion:

การติดตั้ง Conversion Tracking: ติดตั้งโค้ดบนเว็บไซต์เพื่อติดตาม Conversion
การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูล Conversion เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของแคมเปญ
Conversion เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เพราะช่วยให้ธุรกิจวัดผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาด วิเคราะห์ว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น