Category Archives: โรงเรียนสอนนวด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการโรงเรียนสอนนวดมาประยุกต์เพื่อการดูแลเรือนร่าง

การนวดไทยกับโรงเรียนสอนนวดนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ในการรักษาอาการต่าง ๆ คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็นตึง ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีขึ้นและอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังสามารถนำมาประยุกต์เพื่อดูแลเรือนร่างให้สวย กระชับซึ่งก่อให้เกิดผลพลอยได้จากการนวดไทยประยุกต์ ดังต่อไปนี้
1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาไทย เมื่อเรานำการนวดไทยจากโรงเรียนสอนนวดมาประยุกต์เป็นการนวดเพื่อให้รูปร่างสวยกระชับ มูลค่ารายได้ในแง่ของผลตอบแทนในการนวดจะเพิ่มสูงขึ้น สร้างรายได้ให้กับผู้นวดมากขึ้นเท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญา ไทยอีกทางหนึ่ง
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมุนไพรมาใช้ร่วมด้วย เราสามารถนำสมุนไพรมาใช้ร่วมด้วยในระหว่างการนวดเพื่อดูแลเรือนร่าง เช่นใช้ ครีม เจลที่มีส่วนผสมของสมุนไพร หรือในขณะที่มีการเข้ากระโจมอบตัว ก็นำสมุนไพรไทยใช้อบร่วมด้วย เป็นการส่งเสริมสมุนไพรไทยอีกทางหนึ่ง
3. เป็นการเพิ่มโอกาสของการทำธุรกิจให้กับคนไทย นำการนวดไทยมาประยุกต์เป็นการดูแลเรือนร่างแล้วสามารถนำมาเป็นโอกาสในการ เปิดทำธุรกิจ เช่น เปิดสปาดูแลสุขภาพ และเรือนร่างแบบครบวงจร เช่นเปิดคอร์สดูแลหลังคลอด กระชับหน้าท้อง ดูแลเรือนร่างให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม เป็นต้น

ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนอันมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกสัดส่วนขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำให้สารอาหารที่ได้รับเกินความต้องการของร่างกาย จึงถูกสะสมอยู่ในรูปของไขมันอีกทั้งวิถีชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวัน ทำให้บางคนไม่สามารถออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันที่สะสมได้อย่างสม่ำเสมอ การนวดไทยประยุกต์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดการสลายไขมัน กระชับผิวหนังช่วยทำให้รูปร่างดีได้ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่นำมาประยุกต์ ใช้ในรูปแบบต่างๆ