Category Archives: รถรับจ้าง

ผู้ขับรถรับจ้างต้องทำใบอนุญาตขับขี่ประเภทไหน

ธุรกิจรถรับจ้างคือ ธุรกิจที่ให้บริการรถเช่าเหมาคัน (มักเป็นรถตู้หรือรถกระบะ) พร้อมคนขับแก่ลูกค้า เพื่อบริการนำเที่ยว หรือเพื่อขนย้ายสิ่งของเช่น เช่ารถตู้จาก กรุงเทพฯ ไปไหว้พระตามวัดที่จังหวัดอยุธยา เช่ารถกระบะรับจ้างขนของย้ายบ้าน ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการก็คือ “ความปลอดภัย” ในการให้บริการนั่นเอง

การจะเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างที่ดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีความพร้อมในด้านการบริการและด้านอุปกรณ์ที่ต้องพร้อมให้บริการในการขนส่งอยู่เสมอ การขับขี่ก็สำคัญเพราะว่าผู้ขับขี่รถรับจ้างทั่วไปนั้นต้องมีความชำนาญในเส้นทางและมีประสิทธิภาพในการขับขี่ การที่จะเป็นผู้ขับรถรับจ้างทั่วไปที่ดีนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เพื่อเป็นการรับประกันที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถรับจ้างนั้นเป็นผู้ที่จะสามารถนำของไปส่งให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยได้โดยสภาพสมบูรณ์ และได้รับการคุ้มครองที่่ถูกต้องโดยกฎหมาย การมีใบอนุญาตขับขี่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไปต้องมีและเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของใบขับขี่และบทบัญญัติเกี่ยวกับในอนุญาตขับรถให้เข้าใจกันได้มากขึ้น

ผู้ขับรถรับจ้าง ต้องทำใบอนุญาตขับขี่ประเภทไหน

ประเภทใบขับขี่นั้นถูกแบ่งออกตามลักษณะของการใช้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท

ผู้ขับขี่รถเพื่อการรับจ้างขนส่งจะต้องทำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่อนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท โดยจะสามารถใช้เพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ เช่น การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น

โดยการทำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลหรือรับจ้างก็ได้ ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะไม่สามารถใช้ขับขี่เพื่อการรับจ้างได้ http://www.perfectmoveservice.com/