Monthly Archives: January 2015

การทำโฆษณาให้กับสินค้ามีข้อดีอย่างไร

contextpromotions.com

การลงทุนธุรกิจให้ได้กำไรคุ้มค่ากลับคืนมาต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดซื้อ รวมไปถึงการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กร แต่ยังมีวิธีที่ผู้ประกอบการมองข้าม นั้นคือ การโปรโมทสินค้าด้วยการโฆษณา

แต่เดิมทีการโฆษณาถูกมองว่าเป็นการสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่จ่ายไป อีกทั้งทางด้านผู้บริโภคเองยังมีความเชื่อที่ว่าโฆษณาเป็นสิ่งหลอกลวงเกินความเป็นจริง เจ้าของธุรกิจหลายรายจึงไม่ให้ความสำคัญกับการโฆษณามากนักโดยเฉพาะนักธุรกิจรายใหม่ ด้วยสาเหตุหลักคือต้องใช้เงินลงทุนที่มากทั้งยังวัดผลสำเร็จที่เกิดจากการโฆษณาได้น้อยมาก ขณะที่ธุรกิจของตัวเองเพิ่งเกิดใหม่และยังทำกำไรได้น้อย จึงหาทางหลีกเลี่ยงกันหันไปใช้พนักงานขายโดยตรงกันเสียมากกว่า

แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้น ทำให้ทัศนคติของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไป ทำให้สื่อโฆษณามีมุมมองที่ดีขึ้น หลายบริษัทใช้โฆษณาในการเพิ่มยอดขายและประสบความสำเร็จ ทำให้หลายๆบริษัทเริ่มหันมาใช้โฆษณา และกลายเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในการทำโฆษณานั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าารโฆษณามีความเป็นสื่อสารมวลชนและถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อการประกาศสินค้าหรือบริการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน จะเห็นว่านักการตลาดและนักโฆษณามักทำงานควบคู่กันเสมอ
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ควรหาช่องทางการโฆษณาที่เหมาะกับรูปแบบของสินค้าที่สุด เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อสินค้า หรือผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆ ถ้าสามารถขายสินค้าได้ นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าการโฆษณานำเงินเข้าสู่บริษัทได้

การโฆษณานั้นมีข้อดีมากมาย ถึงจะต้องใช้การลงทุนที่สูงก็ตาม แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมาเช่นกัน  อีกทั้งช่วยทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับมีความเป็นสากลในระดับสังคม ระดับประเทศ หรือในระดับโลก ทุกบริษัทต่างก็มีการทำโฆษณาด้วยกันทั้งนั้น อาจจะไม่ได้ทำเพื่อขายสินค้าแต่ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี บางบริษัทยังจัดตั้งฝ่ายโฆษณาขึ้น อีกทั้งการทำโฆษณาในปัจจุบันยังทำได้ง่าย จึงไม่ต้องกลัวเลยว่างินลงทุนที่เสียไปจะเปล่าประโยชน์